500+

15 lutego 2023

500+ dla dorosłego!

Wielu ludzi nie wie, że od 2019 roku DOROSŁYM NIEPELNOSPRAWNYM  przysługuje świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – do 500 zł. (świadczenie uzupełniające do 1700 […]