Jakie szkody rzeczowe są przez nas przyjmowane do prowadzenia?


WYŁĄCZNIE USZKODZONE POJAZDY z OC - jeśli od kolizji nie minęło 3 lata.

SKUPUJEMY SZKODY - co oznacza, że zapłacimy Ci za przesłanie na @ 3 dokumentów.

Jeśli wiek twojego auta nie przekracza 15 lat, wówczas wyślij do nas dokumenty, to nic nie kosztuje! Po analizie dokumentów obliczymy, za ile odkupimy od Ciebie Twoją szkodę i skontaktujemy się niezwłocznie.

Wyślij nam:

  1. kosztorys naprawy
  2. decyzję o przyznanym odszkodowaniu

PAMIĘTAJ!!!

Sprzedając nam szkodę, uzyskujesz pieniądze w ciągu kilku dni. Ta metoda rozliczenia wybierana jest przez ponad 70% osób ubiegających się o odszkodowanie. Cechuje ją minimum formalności i szybkości realizacji przelewu na Twoje konto. 

Z naszego doświadczenia wynika, że każda wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd, jest zaniżona. Zaniżanie wysokości odszkodowania to proceder stosowany nagminnie!

Oto idealny artykuł opisujący ten proceder:

Zajmujemy się każdą szkodą rzeczową - OC i AC.

(mówimy o szkodach rzeczowych komunikacyjnych z polisy OC sprawcy, oraz AC)
Poprowadzimy tylko takie sprawy, w których Klient lub Jego poprzedni pełnomocnik nie poradzili sobie z uzyskaniem należnego świadczenia z Towarzystwa Ubezpieczeniowego (nie zajmiemy się zatem sprawami bezpośrednio po zdarzeniu, w których Klient jeszcze nie podjął żadnych kroków prawnych). Chyba, że chodzi o odmowę wypłaty odszkodowania.

Bezpłatnie zweryfikujemy, czy jest jeszcze coś do uzyskania.

Specjaliści z Kancelarii Skoczek za darmo wykonają porównawczą kalkulację i na jej podstawie, ocenią o ile TU zaniżyło odszkodowanie. W większości przypadków (aż 90%) okazuje się, że ubezpieczyciel sprawcy zaniżył odszkodowanie i to znacznie! W takiej sytuacji jeżeli, różnica wyniesie min. 1500 zł pomiędzy wartością świadczenia przyznanego przez TU a wartością świadczenia, jakie powinien otrzymać poszkodowany - Kancelaria Skoczek zajmie się taką sprawą.


Jaki jest okres przedawnienia się szkód rzeczowych?


Przedawnienie w takich sprawach wynosi ZAWSZE 3 LATA od daty powzięcia informacji o zdarzeniu, czyli niemal zawsze od daty samego zdarzenia.


Co z utraconą wartością rynkową pojazdu? (UWRP)


W przypadku, jeżeli w kolizji pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości rynkowej, poszkodowany może wystąpić do Ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że kwota odszkodowania zawierać powinna zarówno koszt naprawy pojazdu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. Zawsze, gdy poszkodowany domaga się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej należy określić konkretną kwotę, która ma stanowić rekompensatę. Jest to niezwykle trudne dla samego poszkodowanego. W praktyce najczęściej (nie zawsze) stosuje się więc Instrukcję przygotowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Od dnia 12 lutego 2009 roku, Stowarzyszenie Ekspertmot wprowadziło nowe, bardziej korzystne dla poszkodowanych zasady określania rynkowego ubytku wartości pojazdów. W Instrukcji wprowadzono m.in. zapisy mówiące wprost, iż rynkowy ubytek wartości szacuje się dla pojazdów, utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do sześciu lat. Zmiana treści Instrukcji została wprowadzona m.in. w związku z wystąpieniem Rzecznika Ubezpieczonych z czerwca 2008 r. do Stowarzyszenia, w którym to Rzecznik Ubezpieczonych wskazał na kilka ważnych problemów ograniczających prawo poszkodowanych do otrzymania odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu po wypadku. Między innymi roszczenie tytułem utraconej wartości handlowej pojazdu jest przedmiotem starań Kancelarii Skoczek ze strony TU sprawcy zdarzenia.


Ile może trwać likwidacja szkody rzeczowej?


W przypadku sprzedaży szkody, pieniądze otrzymujesz w ciągu kilku dni.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie sprawy w oparciu o wynagrodzenie prowizyjne, to wówczas czas takiego postepowania wynosi od kilku miesięcy do 2 lat.

DOMINIK SKOCZEK
Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do Dominika Skoczka specjalisty ds. odszkodowań
tel. 601 730 001
e-mail: d.skoczek@dobreodszkodowanie.pl.pl

Przelew gotówki nastąpi po podpisaniu i wysłaniu na nasz adres cesji wierzytelności.

Zostaw swój numer
zadzwonimy do Ciebie
jeszcze dziś!


W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Chętnie udzielimy potrzebnych odpowiedzi, a w przypadku zainteresowania wyjaśnimy kolejne kroki współpracy.