OC zmorą kierowców- Money.pl

 

OC zmorą kierowców

 

 

Blisko dwie trzecie skarg wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Pod uwagę wzięliśmy te firmy, których udział w rynku przekracza jeden procent. Według danych prezentowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych, najniższy odsetek zasadnych skarg ma TU Europa, PZU oraz Compensa.

Najgorzej wypadają Generali, Ergo Hestia i TUiR Warta.

Jakie zmiany proponuje Rzecznik Ubezpieczonych?

- zaostrzenie wymogów dla rzeczoznawców
- ubezpieczyciele będą płacić za wyceny szkód, dokonane na zlecenie poszkodowanych przez niezależnych rzeczoznawców samochodowych
(Nastąpi to jednak pod warunkiem, że jego wycena będzie różnić się więcej niż o 10 proc. w stosunku do wyceny dokonanej na zlecenie zakładu ubezpieczeń. Wówczas koszty tej ekspertyzy będzie ponosił ubezpieczyciel).